Zarządzenie Nr 209/2019 w sprawie zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Zarządzenie Nr 209/2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

treść zarządzenia

formularz zgłoszeniowy.doxc