Zarządzenie Nr 210/2019 w sprawie zgłaszania kandydatur na członków zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie projektów z zakresu rozwoju sportu na teren

Zarządzenie Nr 210/2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie zgłaszania kandydatur na członków zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w  2020 r.

treść zarządzenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY