(232) Interpelacja radnej Wiesławy Mani w sprawie zorganizowania szkoleń dla radnych o tematyce budżetowej.

Interpelacja.pdf