(229) Interpelacja radnego Michała Kleibera w sprawie poprawy bezpieczeństwa w rejonie szkoły Podstawowej im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich (dotyczy całej ul. Strzeleckiej/Krasickiego).

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf