(228) Zapytanie radnego Dominika Michalaka w sprawie udostępnienie rocznego przeglądu wieży widokowej.

Zapytanie i posmo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf