(227) Zapytanie radnego Dominika Michalaka w sprawie aktualnej sytuacji przyłączeń kanalizacji sanitarnej na ulicy Krótkiej w Mosinie.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf