Zarządzenie nr 200/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina na 2020 r.

Zarządzenie Nr 200/2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina na 2020 r.

TREŚĆ ZARZĄDZENIA