(222) Zapytanie radnego Romana Kolankiewicza w sprawie udostępnienia kompletnego rejestru umów.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf