(220) Zapytanie radnego Dominika Michalaka w sprawie procedowanych projektów drogowo-mostowych.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
druga udzielona odpowiedź.pdf