(219) Zapytanie radnego Dominika Michalaka w sprawie obsługi prawnej Gminy Mosina.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosiona.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf