(217) Interpelacja radnego Marcina Ługawiaka w sprawie dowozu dzieci uczących się w Szkole Podstawowej w Krosinku na lekcje wychowania fizycznego do Hali widowiskowo-sportowej przy Krasickieg

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf