Odpowiedzi na pytania zadane podczas XVII sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 24 i 28 października 2019 r.

Udzielona odpowiedź.pdf