(216) Interpelacja radnego Waldemara Wiązka w sprawie zakupu umundurowania bojowego dla OSP Pecna i innych jednostek.

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf