(213) Zapytanie radnego Czesława Tomczaka w sprawie wymiany stałych słupków na chodniku- ul. Słowackiego /od ul. Poznańskiej/ na tzw. słupki uchylne elastyczne.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf