(210) Interpelacja radnej Jolanty Szymczak w sprawie przycięcia koron drzew rosnących na reprezentacyjnej ulicy Dworcowej w Mosinie.

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf