Uchwała Nr XVII/124/19 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i do Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Uchwała Nr XVII/124/19.pdf