Uchwała Nr XVII/123/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023

Uchwała Nr XVII/123/19.pdf