Uchwała Nr XVII/118/19 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XVII/118/19.pdf