(208) Interpelacja radnej Jolanty Szymczak w sprawie zlecenia wykonania studium komunikacyjnego dla miasta Mosiny we współpracy z inżynierami transportu.

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf