(207) Interpelacja radnego Romana Kolankiewicza w sprawie dopłat do wody dla mieszkańców Mieczewa, Radzewic, Świątnik, Rogalina, Rogalinka oraz Wiórka.

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf