Odpowiedzi na pytania zadane podczas XIV sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 3 września 2019 r.

Udzielone odpowiedzi.pdf