Uchwała Nr XV/102/19 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mosina, pra

Uchwała Nr XV/102/19.pdf