(194) Zapytanie radnego Jana Marciniaka w sprawie skanalizowania wsi Bolesławiec, Borkowice, Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf