Protokół z Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla nr 1 "Śródmieście" w Mosinie w dniu 11.09.2019 r.

Protokół.pdf