Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sasinowo w dniu 21.09.2019 r.

Protokół.pdf