(189) Interpelacja radnej Elżbiety Jareckiej w sprawie wprowadzenia obowiązku kontroli zgodności projektów budowlanych z uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf