Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Daszewice w dniu 13.09.2019 r.

Protokół.pdf