(184) Interpelacja radnego Adama Monikowskiego dotycząca progów zwalniających na ulicy Poznańskiej w Daszewicach- część gminna.

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf