(183) Zapytanie radnej Wiesławy Mani w sprawie wyrównania i wykoszenia łącznika pieszego ulicy Polnej w Krośnie i ulicy Mieszka I w Mosinie oraz wymiany w tej lokalizacji kosza na psie odchod

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf