(178) Zapytania radnej Jolanty Szymczak dotyczące wysokości subwencji oświatowej dla Gminy Mosina.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf