(174) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wpływów z najmu świetlic wiejskich.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawe Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf