(169) Zapytanie radnej Eweliny Dudek w sprawie zamontowania lustra widoczności na ul. Słonecznej w Rogalinku lub znaku określającego pierwszeństwo przejazdu

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf