(156) Interpelacja radnej Jolanty Szymczak w sprawie przeprowadzenia audytu dostępności obiektów turystycznych na terenie Gminy Mosina dla różnych grup społecznych.

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf