(154) Interpelacja radnej Jolanty Szymczak w sprawie zainstalowania fotowoltaiki na obiekcie sportowym- "basen miejski".

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf