(153) Zapytanie radnej Jolanty Szymczak w sprawie współpracy Gminy Mosina z Powiatowym Konserwatorem Zabytków w Poznaniu.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf