(151) Zapytanie radnego Macieja Pateli w sprawie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscowości Pecna.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf