Odpowiedzi na pytania zadane podczas X sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 30 maja 2019 r.

Udzielone odpowiedzi.pdf