(144) Zapytanie radnej Eweliny Dudek w sprawie projektu utwardzenia wraz z odwodnieniem ulicy Sikorskiego/Podgórnej w Rogalinku.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf