(141) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie realizacji wydatków majątkowych budżetu na rok 2019.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf