(140) Interpelacja radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie podniesienia jakości dokumentów tworzonych w Urzędzie Miejskim w Mosinie.

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf