(139) Interpelacja radnej Jolanty Szymczak w sprawie zaprojektowania i wybudowania przejścia dla pieszych na Placu 20 Października w Mosinie.

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę do Burmistrza Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf