(131) Zapytanie radnego Dominika Michalaka w sprawie kanalizacji sanitarnej dla ul. Krótkiej w Mosinie.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf