(127) Zapytanie radnego Adama Monikowskiego w sprawie ścieżki rowerowej w Daszewicach, ul. Poznańska część gminna.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf