(124) Zapytanie radnego Dominika Michalaka w sprawie realizacji zadania dotyczącego wymiany źródeł ciepła na ekologiczne.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf