(122) Interpelacja radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie przeglądu dróg będących własnością gminy i przygotowanie uchwały w sprawie zaliczenia części z nich do kategorii dróg gminnych

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf