Odpowiedzi na pytania zadane podczas VII sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 28 marca 2019 r.

Udzielone odpowiedzi.pdf
Załącznik nr 1 do udzielonych odpowiedzi.pdf
Załącznik nr 2 do udzielonych odpowiedzi.pdf