Odpowiedzi na pytania zadane podczas VIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 25 kwietnia 2019 r.

Udzielone odpowiedzi.pdf