(111) Zapytanie radnej Jolanty Szymczak w sprawie zamontowania luster widoczności na skrzyżowaniu ul. Czarnokurz z ul. Chopina i ul. Szyszkową w Mosinie

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf