(107) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Mosina za rok 2018

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf