(105) Interpelacja radnej Elżbiety Jareckiej w sprawie przygotowania niezbędnika dla przewodniczących jednostek pomocniczych

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf